Podjela narudžbi:

  • SKUPNI PRIKAZUKUPNO ARTIKALA U IZRADI (grupirano)
  • ZELENA KARTICAZAVRŠENA NARUDŽBA
  • SIVA KARTICANARUDŽBE U PRIPREMI
  • PLAVA KARTICAZAPOČETA JE NEKA OD STAVKI NARUDŽBE
  • CRVENA KARTICAOBRISANE NARUDŽBE

Odabir narudžbe

  • Trenutno odabrana narudžba označena je sa strelicama (>>>) i uokvirena crno

Odabir stavke

  • Može se označiti i jedna stavka unutar odabrane narudžbe (plavo)