Ako vam je stalo do praćenja vašeg poslovanja sigurno će vas zanimati što se desilo između dvije inventure.
To možete lako saznati da odaberete rekapitulaciju utroška koja će vam pokazati koje razlike su se pojavile tijekom rada između bilo koje dvije inventure.