Kod dodavanja kupca na blagajni također možete postaviti e-račun email adresu.

Na dodanog kupca izdajte račun sa načinom plaćanja Virman te preko manager-a možete poslati e-račun.

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar