Kod dodavanja kupca na blagajni također možete postaviti e-račun email adresu.

Na dodanog kupca izdajte račun sa načinom plaćanja Virman te preko manager-a možete poslati e-račun.