E-računi

  • E-račune možete slati isključivo s manager-a
  • Modul E-računa se nalazi na glavnom izborniku

  • Ako Vam se ulaskom u modul otvori reklama, znači da nije sve dobro konfigurirano te provjerite prethodne korake
  • Modul E-računa otvara “Salda konti kupaca
  • E-račune možete slati samo pojedinačno te prije slanja unijeti referentne dokumente (ugovor, narudžbenice, primka i otpremnica)

  • Svaki poslani e-račun ima tablicu statusa

U statusu možemo vidjeti:

  • koji korisnik je poslao e-račun i na koju adresu
  • Poslano” označava da je sve uredu prošlo na strani Moj-eracun servisa te se čeka kupca da račun preuzme (kupac na email dobije upute kako preuzeti e-račun)
  • Poslano i preuzeto” označava da je kupac preuzeo račun