E-računi

  • E-račune možete slati isključivo s manager-a
  • Modul E-računa se nalazi na glavnom izborniku

  • Ako Vam se ulaskom u modul otvori reklama, znači da nije sve dobro konfigurirano te provjerite prethodne korake
  • Modul E-računa otvara “Salda konti kupaca
  • E-račune možete slati samo pojedinačno te prije slanja unijeti referentne dokumente (ugovor, narudžbenice, primka i otpremnica)

  • Svaki poslani e-račun ima tablicu statusa

U statusu možemo vidjeti:

  • koji korisnik je poslao e-račun i na koju adresu
  • Poslano” označava da je sve uredu prošlo na strani Moj-eracun servisa te se čeka kupca da račun preuzme (kupac na email dobije upute kako preuzeti e-račun)
  • Poslano i preuzeto” označava da je kupac preuzeo račun

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar