Jednom kada je postavljena komunikacija programa za čitanje natočenih pića i kada su definirane kontrolne grupe moguće je generirati izvještaj o natočenim pićima.

Sada je otvorena stranica na kojoj su vidljiva sva pića za odabrani računovodstveni dan i za odabranu kontrolnu grupu. Računovodstveni dan i kontrolna grupa se mogu odabrati putem kontrola označenih na slijedećoj slici:

U tablici pod nazivom Točeni artikli se nalaze pića koja su pročitana s uređaja za koktele. Kod prvog otvaranja ove stranice će ova tablica biti prazna jer nisu dohvaćeni podaci o točenim pićima ove kontrolne grupe (kako dohvatiti pića je opisano u nastavku). Jednom kada se dohvate podaci, oni će biti vidljivi nakon svakog idućeg otvaranja ove stranice i neće se ažurirati sve do idućeg povlačenja podataka.

Preuzimanje podataka

Za preuzimanje podataka sa svih uređaja za koktele koji su definirani u odabranoj kontrolnoj grupi, potrebno je odabrati računovodstveni dan (npr. Ostaviti današnji dan) i pritisnuti gumb Preuzmi podatke.

Kada se gumb pritisne, program će putem interneta zatražiti čitanje pića s potrebnih uređaja za koktele. Napredak čitanja i mogući problemi koji su nastali prilikom čitanja će biti prikazani u zasebnom prozoru:

Potrebno je pričekati do završetka preuzimanja podataka (Status će se promijeniti u Završeno)

Povezivanje pića

Kada je desna tablica (Točeni artikli) popunjena s potrebnim podacima, moguće je povezivati ta pića s pićima naplaćenim putem blagajne.

Ponekad se nazivi pića na uređaju za koktele razlikuju od naziva pića na blagajni ili se više natočenih pića odnosi na jednu naplaćenu stavku i stoga je potrebno povezivanjem pića opisati njihov odnos.

Kod prvog učitavanja pića, tablica s desne strane će sadržavati pića koja ispred imena imaju plavi kvadrat. Ovo simbolizira da natočeno piće nije povezano s niti jednim naplaćenim pićem (Za opis što pojedini simbol predstavlja, moguće vidjeti legendu na plavo slovo i iznad tablica).

Pića se povezuju tako da se na željeno natočeno piće iz desne tablice klikne mišem, pa odvuče na željeno naplaćeno piće u lijevoj tablici. Bitno je prilikom povlačenja držati tipku miša pritisnutom.

Na slici je moguće vidjeti rezultat povezivanja pića:

Natočena pića Grey Goose i Jagermeister su povezana s naplaćenim pićima GREY GOOSE 0,03l, odnosno JAGERMEISTER 0,03l.
U tablicama je vidljiva i količina pojedinih natočenih, odnosno naplaćenih pića.

Ako je za jedno naplaćeno piće potrebno natočiti više istih vrsta jednog pića, primjerice na blagajni postoji artikl VINO 0,2l, za koje je na uređaju za koktele potrebno 2 puta natočiti artikl VINO 0,1l, onda je potrebno zadati koeficijent. Koeficijent predstavlja broj koliko puta treba natočiti piće da bi se dobilo 1 naplaćeno piće.

Na slici je vidljivo da je za naplaćeni artikl (lijevo) POŠIP GRGIĆ 0,1l potrebno 2 puta natočiti artikl Pošip grgić (desno), pa je stoga zadan 2 kao koeficijent. Dakle, pošto je prodano 14 artikala POŠIP GRGIĆ 0,01l, bilo je potrebno natočiti 28 pića s nazivom Pošip grgić.

Generiranje izvještaja

Jednom kada su povezana potrebna pića, moguće je generirati izvještaje. Za generiranje izvještaja potrebno je odabrati jednu od opcija: Ispis izvještaja A4, Ispis samo razlika A4, Ispis veza A4.

  • Ispis izvještaja A4 – Ovaj izvještaj će sadržavati SVE definirane veze između naplaćenih (lijevo) i natočenih (desno) pića. Veze koje sadrže razlike će biti istaknute bojom, a na dnu izvještaja će biti vidljiv iznos razlike u količini i u cijeni koja je definirana na blagajni
  • Ispis samo razlika A4 – Ovaj izvještaj će sadržavati veze između naplaćenih (lijevo) i natočenih (desno) pića na kojima je vidljiva razlika (odstupanje). Na dnu izvještaja će biti vidljiv iznos razlike u količini u cijeni koja je definirana na blagajni
  • Ispis veza A4 – Ovaj izvještaj će sadržavati samo opise veza naplaćenih (lijevo) i natočenih (desno) pića, bez količina i bez isticanja razlika.