Opcija grupiranja narudžbi nam omogućuje da se u ispisu narudžbe artikli grupiraju, čime osim uštede papira dodatno ubrzate rad poslovanja.

Grupiranje narudžbi možete uključiti u “Obličja ispisa”, za sva mjesta izdavanja koja NISURačun”.

 • artikli se sortiraju prema prodajnoj grupi te poredku unutar prodajne grupe

Primjeri:

 • grupiranje sa separatorom (artiki se grupiraju DO separatora, u primjeru vidimo da se ESPRESSO i MACCHIATO ispod separatora nisu grupirali)

 • grupiranje artikala sa opisom (artikli sa istim opisom će se grupirati)

 • grupiranje meni-a
  • Sažimanje ispisa menia UKLJUČENO
  • Sažimanje ispisa menia ISKLJUČENO
 • grupiranje paketa
  • Sažimanje paketa UKLJUČENO
  • Sažimanje paketa ISKLJUČENO