Nakon što se prepravi količina od one koje je potrebna za optimalnu zalihu i pošalje narudžba, ona se prvo šalje na odobrenje:

Osoba koja radi odobrenje, unutar modula „ODOBRENJA” mora odobriti tu narudžbu na slanje:

Otvara se popis sa dokumentima koje je potrebno potvrditi ili odbiti:

Da bi odobrili narudžbu, odaberemo želejnu narudžbu te pritisnemo „ODOBRI

Nakon što je narudžba odobrena, šalje se dobavljaču na mail:

Ukoliko smatramo da nije potrebna ta količina na narudžbi, narudžbu odbijamo.
Odaberemo narudžbu za odbijanje te pritisnemo „ODBIJ

Otvara se forma za unos razloga odbijana, te unesemo razlog i pritisnemo „PRIHVATI

Nakon unosa razloga, prikazuje se razlog odbijanja: