Kako biste dobili prava za korištenje ove funkcionalnosti, potrebno je:

  • U tarifi imati uključenu opciju rada s uređajima za koktele ili biti korisnik Remaris Plus.
  • Imati ispravne uređaje za koktele koji su povezani bar s jednim računalom koje ima pristup internetu ili s kojeg je moguć pristup Web manageru Vaše domene
  • Imati instaliran program za integraciju vašeg uređaja za koktele i Remaris fiskalne blagajne na potrebnim računalima.

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar