Kako biste dobili prava za korištenje ove funkcionalnosti, potrebno je:

  • U tarifi imati uključenu opciju rada s uređajima za koktele ili biti korisnik Remaris Plus.
  • Imati ispravne uređaje za koktele koji su povezani bar s jednim računalom koje ima pristup internetu ili s kojeg je moguć pristup Web manageru Vaše domene
  • Imati instaliran program za integraciju vašeg uređaja za koktele i Remaris fiskalne blagajne na potrebnim računalima.