Ovaj izvještaj će sadržavati SVE definirane veze između naplaćenih (lijevo) i natočenih (desno) pića. Veze koje sadrže razlike će biti istaknute bojom, a na dnu izvještaja će biti vidljiv iznos razlike u količini i u cijeni koja je definirana na blagajni.

Na prethodnoj slici je vidljivo da:

  • Artikl s blagajne ORAHOVAC 0,03l je naplaćen 2 puta, a s uređaja za koktele je natočeno piće s nazivom Orahovac Badel 2 puta
  • Najskuplja cijena po kojoj je prodan artikl ORAHOVAC 0,03l je 14,00 kn
  • Nema razlike između naplaćene količine i natočene količina.

Također, vidljivo je da:

  • Artikl s blagajne HAVANA CLUB 3y 0,03l je natočen 5 puta, a s uređaja za koktele je natočeno piće s nazivom Hava Club 3 Y. 6 puta
  • Najskuplja cijena po kojoj je prodan artikl HAVANA CLUB 3y 0,03l je 27,00 kn
  • Postoji razlika između naplaćene i natočene količine: više puta je natočeno piće, nego što je to piće naplaćeno

U ovom primjeru je vidljivo je kako postoje 3 pića koja su naplaćena, ali nisu nikad natočena, te da postoji 25 pića koja su natočena, ali nisu nikad naplaćena.

Ovaj izvještaj se razlikuje od prethodnog po tome što prikazuje samo razlike naplaćenih (lijevo) i natočenih (desno) pića, izostavljajući one veze kojima se količine poklapaju. Izvještaj prikazuje i popis nepovezanih pića.

Ovaj izvještaj ispisuje sve načine na koji su povezana naplaćena (lijevo) i natočena (desno) pića. Na ovom izvještaju nije moguće vidjeti razlike u naplati i točenju.