Na vrhu će biti prikazan ukupni iznos za trenutni dan, a u popisu će biti raspodijeljeno po načinima plaćanja. Odabirom tipke:

  • Smjene – moguće je podjeliti total na pojedinu smjenu
  • Konobar – prikazuje Total samo za prijavljenog operetara
  • Ispišiispisuje prikazane podatke na pisač, bez razrade po pojedinim artiklima