Na vrhu će biti prikazan ukupni iznos za trenutni dan, a u popisu će biti raspodijeljeno po načinima plaćanja. Odabirom tipke:

  • Smjene – moguće je podjeliti total na pojedinu smjenu
  • Konobar – prikazuje Total samo za prijavljenog operetara
  • Ispišiispisuje prikazane podatke na pisač, bez razrade po pojedinim artiklima

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar