Kada ste završili s obračunom možete provesti obradu.

Ona će sa skladišta poskidati sve što ste prodali s pripadajućih skladišta.