Ne veže se na mjesto izdavanja jer prikazuje sve narudžbe.

Narudžba se na ovom ekranu pojavljuje tek kada je na završena na jednom od prethodnih ekrana.

Pritiskom na tipku PODIGNI narudžba mijenja status u ISPORUČENO (nestaje sa ostalih ekrana)

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar