Ne veže se na mjesto izdavanja jer prikazuje sve narudžbe.

Narudžba se na ovom ekranu pojavljuje tek kada je na završena na jednom od prethodnih ekrana.

Pritiskom na tipku PODIGNI narudžba mijenja status u ISPORUČENO (nestaje sa ostalih ekrana)