Stranica koju tražite nije pronađena.
Prikazane su vezane stranice.

Atributi artikala

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Atributi artikala

Atributi omogućuju personaliziranje izvještaja prometa artikala. U glavnom izborniku odabirom na modul “Atributi artikala” otvorit će Vam se prozor za dodavanje i uređivanje atributa artikala. *Jedan artikl može imati dodijeljen proizvoljan broj…

Moduli

Kitchen Master » Kuhinjski ekran » Moduli

- PREGLED I STANJE ZALIHA Unutar modula STANJE ZALIHA moguće je upisati trenutno stanje nekog artikla ili napomenu za artikl. Te se napomene prikazuju na kasi ili ordermanu prilikom odabira tog artikla Kroz manager je moguće dodati atribute nekom artiklu te…

Unos novog kupca / dobavljača

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Unos novog kupca / dobavljača

U ugostiteljskom poslovanju neophodno je unositi Dobavljače (kontakte od kojih naručujete robu) i / ili Kupce (kontakte na koje izdavate virmanske račune, izdatnice i sl.) U modulu kontakata, u lijevom gornjem kutu prozora odaberite vrstu kontakta (Kupac ili…

Prebacivanje (Među skladišnice)

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Prebacivanje (Među skladišnice)

Ukoliko imate više skladišta jednostavno možete raditi međuskladišnice. Njima skidate robu s jednog skladišta i stavljate na drugo. Da bi upisali međuskladišnicu na glavnoj formi odaberite Prebacivanja Odabirom ove opcije otvoriti će vam se forma za unos…

Kreiranje narudžbe dobavljaču

Manager » Narudžbe dobavljaču » Kreiranje narudžbe dobavljaču

Kada smo unjeli dobavljače i ugovorene cijene, prebacujemo se na modul „NARUDŽBE” Odabiremo pravni subjekt i lokal, te pritisnemo „DODAJ” Prikazat će se forma sa unosom skladišta, dobavljača, datume i napomene: Unesemo podatke: Nakon što…

Izlazi robe

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Izlazi robe

Izlazi su obrnuta akcija od ulaza, s izlazom mičete robu s nekog skladišta. Razlozi mogu biti: Otpis Kalo (otpis s razlogom kala) Povrat robe Da bi došli do izlaza na početnoj formi kliknite na Izlazi . Otvorit će vam se forma izlaza gdje u listi lijevo…

Dokument utroška

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Obrada » Dokument utroška

Dokument utroška predstavlja utrošak materijala nastalim obradom (mogli bi ga još zvati “Dokument obrade”). Svaka obrada ima zasebni dokument utroška materijala. *Dokument utroška materijala se automatski napravi svakom obradom. Nije moguće dodavati…

Prava na blagajni

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Prava na blagajni

Operater koji radi na blagajni mora imati definirana prava inače neće moći ništa raditi. !!!! Prava se definiraju za svaki lokal posebno !!! Ako djelatnik radi u više lokala prava morate definirati za svaki. Da biste podesilli prava na blagajni kliknite na list…

Artikli

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli

Artikli čine osnovu poslovanja. Po vrsti ih dijelimo po tome da li se vode na skladištu i da li se prodaju. *Na primjer Kavu ili Šećer ćemo uvijek samo voditi na skladištu, ali ga nećemo prodavati. S druge strane Cappucino ćemo samo prodavati, a nikad kao…

Paket

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Paket

Ukoliko ste Remaris plus korisnik, sigurno su Vam prezentirali opciju prodavanja artikala u Paketima. Za razliku od Meni -a, paket je “prečac” do skupine artikala, te se na računu NE ispisuje kao paket (artikl) nego se ispisuju artikli odabrani u paketu.…

Upute za korištenje

Manager » Drink machine » Upute za korištenje

Kontrolne grupe Kontrolne grupe predstavljaju skup blagajni i uređaja za koktele za koje se očekuje da rade zajedno putem uređaja se toče pića putem blagajne se naplaćuju pića Jednom kada je definirana kontrolna grupa, moguće je dobiti izvještaj na…