Konfiguracija ekrana nalazi se na: Prostorni podaci -> Naplatno mjesto -> Konfiguracija kuhinjskog ekrana

GENERALNO

 • Naziv kuhinjskog ekrana
 • Tip kuhinjskog ekrana koji postavljamo
 • Mjesto izdavanja na koje povezujemo ekran

MODULI

 • Mogućnost sakrivanja modula, prikaza narudžbi i akcijskih tipki

POSTAVKE NARUDŽBE

 • Postavka treperenja nove narudžbe
 • Max. vrijeme pripreme jela (Koristi se samo za statistiku)
 • Koliko gotovih narudžbi želimo vidjeti na ekranu
 • Ekran možemo konfigurirati tako da prikazuje samo određene stolove
 • Koliko obrisanih narudžbi želimo vidjeti na ekranu
 • Moguće je aktivirati i zvučni signal za novu narudžbu
 • Brzo završavanje narudžbe – ukoliko odznačimo ovu postavku, koristi se tzv. “Spori” način završavanja narudžbi
 • Ako želimo da se na ekranu za goste automatski prikazuju stavke narudžbe

IZGLED

 • Postavka broja kolona na ekranu
 • Fiksna širina narudžbe – Samo ako koristimo još jedan ekran za proširenje prikaza
 • Zoom – Povećavanje ili smanjivanje teksta

ZAGLAVLJE NARUDŽBE

 • Konfiguracija zaglavlja i ostalih dijelova kartice narudžbe

OVLASTI

 • Prilagođavanje ovlasti za akcijske tipke ekrana

Vaše mišljenje

Da li je ovo bilo korisno?

Da Ne
Označili ste da vam ova stranica nije pomogla..
Možete li objasniti zašto? Hvala!
Hvala na vašem mišljenju!

Pošalji svoje mišljenje o ovoj stranici.

Molimo, nemojte ovo koristiti za podršku.
Kontaktirajte podršku

Pošalji komentar