Stranica koju tražite nije pronađena.
Prikazane su vezane stranice.

Prava u Manageru

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Prava u Manageru

Remaris Master je višekorisnički sustav u kojem možete vrlo detaljno upravljati pravima pristupa podacima i akcijama koje operater može napraviti. Da bi pristupili pravima u Manageru prvo tom operateru morate omogućiti pristup Manageru s kvačicom na Aktivan u…

E-račun konfiguracija

Manager » Osnovne funkcije Managera » Dodatne funkcije » E-račun konfiguracija

Upute za postavljanje e-računa u Remaris Master-u. Prostorni podaci Na manager-u otvorite modul Prostorni podaci te uđite u prozor Pravni subjekti Pritiskom na E-račun otvara se prozor za unos pristupnih podataka za e-račun Ovdje unesete svoj Korisnički…

Koristi se u

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Skladišni artikli » Koristi se u

Već spomenuti koristi se u je vrlo praktičan prikaz na kojem možemo vidjeti u kojim se sve artiklima koristi naš skladišni artikl. Posebno je zgodno da u tom prikazu možemo odmah i promijeniti količinu. To ima isti efekt kao da smo ušli u normativ prodajnog…

Upis popisanih stanja u Skladišna stanja

Manager » Osnovne funkcije Managera » Svakodnevne radnje s obračunom » Upis popisanih stanja u Skladišna stanja

Sada možete otići u Skladišna stanja i u Popisano upisati koliko su konobari i kuhari stvarno ostavili iza sebe.

Promjena kupca

Manager » Osnovne funkcije Managera » Kako napraviti korekcije? » Promjena kupca

Ukoliko ste izdali račun na krivog kupca ili unjeli primku sa krivim dobavljačem, naknadno u manageru možete promijeniti kupca u sljedećim modulima: Ulazi – promjena dobavljača na ulaznom računu Izlazi – promjena primaoca otpisa Neobrađeni…

Storniranje računa

Manager » Osnovne funkcije Managera » Kako napraviti korekcije? » Storniranje računa

Storniranje računa možete vršiti u modulima: Neobrađeni računi Arhiva računa – storno račune možete naći u modulu Neobrađeni računi pod Centralnim naplatnim mjestom !Imate mogućnost storniranja SAMO računa koji su izdani barem dan prije…

Dodjeljivanje uloga

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Prava u Manageru » Dodjeljivanje uloga

Kako bi operateru dodijelili ulogu idemo u Kontakti/Osoblje. Odaberemo operatera koji ima kvačicu na Aktivan u Manageru, a nema kvačicu na Ima sva prava u Manager-u te odaberemo list Uloge u Manager-u Tu su nam vidljive sve firme i svi lokali koje vodimo u…

Upute za korištenje

Manager » Drink machine » Upute za korištenje

Kontrolne grupe Kontrolne grupe predstavljaju skup blagajni i uređaja za koktele za koje se očekuje da rade zajedno putem uređaja se toče pića putem blagajne se naplaćuju pića Jednom kada je definirana kontrolna grupa, moguće je dobiti izvještaj na…

Unos novog djelatnika

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Unos novog djelatnika

Kada uđete u formu kontakata prvo vam se otvori pogled na osoblje. U ovom pregledu se nalaze svi operateri koji imaju pristup ili blagajni ili Manager-u. Da bi unijeli novog operatera kliknite na gumb Dodaj. Polja koja morate popuniti su: Ime Prezime Ime…

Promjena načina plaćanja

Manager » Osnovne funkcije Managera » Kako napraviti korekcije? » Promjena načina plaćanja

Izmjenu načina plaćanja možete vršiti na: Ulazima – promjena načina plaćanja na primki Neobrađeni računi / Arhiva računa – promjena načina plaćanja na računu (* program će tražiti potvrdu kao na slici ispod) *Storno i novi račun…

Često postavljana pitanja

Remaris Kitchen Master » Često postavljana pitanja

1) Ne mogu završiti narudžbu, kartica narudžbe je plave boje? *Izađite iz odabira stavke klikom na narudžbu ili kursorom lijevo [ stol 2 3) Koja je svrha sitnog spiska otvorenih narudžbi, u donjem lijevom kutu ekrana? *U slučaju da se dogodi da imate više…

Opća prava

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Prava u Manageru » Opća prava

Opća prava su ona koja nisu vezana na lokal. To su razni matični podaci kao što su Artikli, grupe, Kontakti i konfiguracije. Za svaki modul možete odrediti da li operater: Može gledati podatke Može unijeti nove Može ih izmijeniti tj. uređivati (Čak je i…

Ekran za goste

Remaris Kitchen Master » Ekran za goste

Isto kao i kod kuhinjskog ekrana, ekran se povezuje na određeno mjesto izdavanja. Prikazuje narudžbe koje su u pripremi, i one koje se trenutno poslužuju. Konfiguracija ekrana za goste identična je konfiguraciji kuhinjskog ekrana. *Ako želite na jednom ekranu…

Potrebni uvjeti

Manager » Drink machine » Potrebni uvjeti

Kako biste dobili prava za korištenje ove funkcionalnosti, potrebno je: U tarifi imati uključenu opciju rada s uređajima za koktele ili biti korisnik Remaris Plus. *Za više informacija o ovim opcijama i njihovom uključenju javite se na < 01/3535-090…

Definicija uloga

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Prava u Manageru » Definicija uloga

Drugi skup prava je onaj koji je vezan za određene setove podataka tj lokale. Princip dodjele prava se sastoji iz dva koraka: Definicija uloga Dodjela uloge operateru za pojedini lokal U praksi to izgleda ovako: U Ulogama Korisnika kreiramo ulogu Poslovođa i…

Prodajna definicija

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Prodajni artikli » Prodajna definicija

Kao i kod skladišne definicije prodajna definicija sadrži podatke koji dodatno definiraju neki artikl i neophodni su za ispravan rad: Prodajna grupa – određuje izlazni porez i grupiranje tj. redoslijed na ispisima i prikazima Prodajnih artikala Prodajna grupa…

Limit potrošnje

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Unos novog kupca / dobavljača » Limit potrošnje

Opcija limita potrošnje (ograničavanja potrošnje) kupca postavljamo u modulu Kontakata. Odaberimo kupca te postavimo kvačicu “Ograniči potrošnju” Nevezano što ste kupcu postavili kvačicu “Ograniči potrošnju”, morate postaviti…

Meni

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Meni

Meni je prodajni artikl sa fiksnom cijenom koji može sadržavati fiksne i/ili opcionalne artikle. Meni nije dio Remaris plus opcije, te je dostupan svim korisnicima. Za razliku od Paket -a, meni se prodaje kao zaseban artikl sa svojom fiksnom cijenom, te je moguće…

Cjenici

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Cjenici

Kako bi mogli prodavati artikle oni moraju imati cijenu. Cijene unosite u cjeniku, a on se može kreirati za svaki režim. Specifičnost Cjenika u Remaris Masteru je da možete odrediti razdoblje u kojem Cjenik vrijedi. To vam omogućuje nekoliko stvari: Možete…

Izvješća

Manager » Izvješća

U Remaris sustavu imamo modul Ispisi, u kojem imamo mogućnost ispisa preko 25 vrsta izvještaja. Na glavnom izborniku klikom na “Ispisi” otvara se forma ispisa kao na slici ispod. U lijevoj tablici imamo listu svih dostupnih izvještaja: odaberite…

Krivo kucano

Manager » Osnovne funkcije Managera » Kako napraviti korekcije? » Krivo kucano

Ukoliko je netko otkucao npr. Ožujsko 0,5 umjesto Karlovačkog 0,5 financijski vam sve štima, jedino imate kaos na karticama. Ako to primijetite isti dan možete odmah napraviti korekciju na blagajni: Jedan artikl u plus drugi s negativnom količinom. Ako niste…

Massec integracija

Manager » Osnovne funkcije Managera » Dodatne akcije s robom » Massec integracija

Massec inventura Massec usporedba dokumenata Za slanje inventure na Remaris Master potrebno je imati spremno: Naziv domene Korisničko ime i lozinku za pristup domene Instaliranu posebnu verziju Massec aplikacije kompatibilne s Remaris Master. Za instalaciju se…

Normativi

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Prodajni artikli » Normativi

Normativi u prodajnim artiklima, a nekad i u proizvodima, služe za rasknjižavanje sa skladišta kad se neki artikl proda. U normativ možete dodati: Skladišni artikl Već definirani prodajni artikl koji će sa sobom donijeti svoj normativ. Ova veza je dinamična…

Status artikla

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Status artikla

Status artikla određujemo sa kvačicom “Aktivan” u modulu Artikl. *Svaki artikl možemo DEAKTIVIRATI tako da mu maknemo kvačicu “Aktivan”. Uzrok deaktivacije artikla: - artikl NEĆEMO vidjeti na kasi, te samim time ga nećemo moći…

Promjena već izdanih računa

Manager » Osnovne funkcije Managera » Kako napraviti korekcije? » Promjena već izdanih računa

Izdane račune možete mijenjati u Arhivi ili u Neobrađenim računima. Od promjena ne možete napraviti puno. Možete promijeniti kupca i plaćanje ako je istog fiskalnog tipa. Za sve ostalo račun morate stornirati i izdati novi.

Pregled radnji korisnika (Konobara)

Manager » Osnovne funkcije Managera » Dodatne funkcije » Pregled radnji korisnika (Konobara)

Ovo je iznimno koristan pregled u kojem vidite što su sve konobari radili na blagajni. Nema lakšeg načina za uočiti pokušaje manipulacije i krađe. *Možete filtrirati po djelatnicima, akcijama i razdobljima. *Ovaj modul vam je dostupan i u Mobilnoj…

I sve od početka…

Manager » Osnovne funkcije Managera » Svakodnevne radnje s obračunom » I sve od početka…

Ovim ste završili dan i spremni ste za novo jutro i novu jutarnju inventuru. I tako u beskraj….

Salda-konti kupaca

Manager » Osnovne funkcije Managera » Dodatne funkcije » Fakturiranje » Salda-konti kupaca

U ovom modulu možete pregledavati račune koje ste izdali poznatim kupcima te evidentirati uplate ako nisu išle odjednom pri isporuci (plaćanje preko računa). Račune možete filtrirati, sortirati i ispisivati u više oblika. !Storno i stornirani računi se…

Skladišne kartice

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Rezultati transakcija. Gdje se što vidi? » Skladišne kartice

Skladišne kartice se vode za svaki artikl i na njima vidimo što se dešavalo s robom na tom skladištu. U zadnjoj koloni je stanje tog skladišta nakon svake transkcije. Ako se spustimo na dno kartice, zadnji red, u zadnjoj koloni vidimo koje je zadnje stanje tog…

Unos novog kupca / dobavljača

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Unos novog kupca / dobavljača

U ugostiteljskom poslovanju neophodno je unositi Dobavljače (kontakte od kojih naručujete robu) i / ili Kupce (kontakte na koje izdavate virmanske račune, izdatnice i sl.) U modulu kontakata, u lijevom gornjem kutu prozora odaberite vrstu kontakta (Kupac ili…

Skladišne grupe

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Grupe » Skladišne grupe

Skladišne grupe su grupe koje dodjeljujemo skladišnim artiklima te su osnovni dio skladišne definicije. U modulu Skladišne grupe imamo pregled svih skladišnih grupa te artikala koji su dodijeljeni svakoj od njih. !Redosljed grupa i artikala u grupi utječe na…

Kontakti

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti

Za rad blagajne su vam potrebni i podaci o poslužiteljima tj. operaterima. Dodatno trebaju vam i poslužitelji Remaris Master backoffice-a, kao i podaci o dobavljačima i kupcima. Sve te podatke unosite u kontaktima, s tim da su vam…

Transakcije

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije

U ovom poglavlju možete saznati kako: unositi / ispravljati ulazne fakture (nabava robe) unositi / ispravljati izlazne fakture (otpis robe) postaviti proizvodnju artikla prebacivati robu između skladišta vršiti obradu podataka

Skladišna definicija

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Skladišni artikli » Skladišna definicija

Da bi definirali novi skladišni artikl klikom na Dodaj otvorimo prazna polja za unos. Artiklu definiramo Naziv i stavimo kvačicu na Artikl je skladišni. Polje Šifra za skladišne artikle nije obavezna, ali ju možete unijeti radi lakšeg snalaženja i…

Prodajni artikli

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Prodajni artikli

Prodajni artikli su oni koji dolaze na blagajnu i koje prodajete u svom lokalu. Prodajni artikl mora imati: Šifru Naziv Kvačicu na Artikl se prodaje Popunjenu prodajnu definiciju !!!! Artiklu je osim definicije potrebna i cijena !!! Kako je Remaris Master…

Knjiga UFA

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Rezultati transakcija. Gdje se što vidi? » Knjiga UFA

Neki knjigovođe traže da radi usklađenosti i vi vodite pod kojim brojem su oni zaprimili vaše ulazne račune. Tu evidenciju možete raditi u Knjizi UFA.

Massec inventura

Manager » Osnovne funkcije Managera » Dodatne akcije s robom » Massec integracija » Massec inventura

Nakon kreiranja Massec inventure u vašoj Massec aplikaciji potrebno je: Prebaciti se u listu inventura (3. ikona na dnu) Klik na naziv inventure i nakon toga odabrati “Zatvori inventuru”. U tom trenutku se sprema datum i vrijeme inventure Nakon toga…

Rezultati transakcija. Gdje se što vidi?

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Rezultati transakcija. Gdje se što vidi?

Skladišne transakcije (ulazi, izlazi, prebacivanja, proizvodnja, obrada) se za svaku stavku upisuju u kartice, kako skladišne tako i materijalne. Kakva je razlika između skladišnih i materijalnih kartica? Razlika je samo u širini pogleda: U skladišnim…

Zadužiti šankove s ispisanim listama

Manager » Osnovne funkcije Managera » Svakodnevne radnje s obračunom » Zadužiti šankove s ispisanim listama

U skladišnim stanjima u koloni Popisano evidentirajte eventualna odstupanja od Knjigovodstvenog stanja (Ta odstupanja trebate riješiti, ali sada je bitno ispravno zadužiti konobare ili kuhare) Ispišite listu zaduženja. Uočite da se u listama zaduženja nalazi…

Režimi

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Režimi

Svaki od lokala ima svoje režime blagajne. Režime je moguće dodavati i uređivati pod Prostorni podaci -> Režimi rada lokala. Obavezno, za svaku blagajnu na kojoj želimo koristiti režim, moramo pod Prostorni podaci -> Naplatno mjesto -> Režimi rada lokala…

Fiskalni certifikati

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Fiskalni certifikati

Kako bismo Vam pomogli u produživanju fiskalnog certifikata preporučujemo da pogledate sljedeću dokumentaciju. !Pažljivo pročitajte upute i pripazite na unos lozinke jer ukoliko ju zametnete ili zaboravite, Fina takve stvari NE oprašta te ćete morati ponovno…

Minusi na karticama

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Rezultati transakcija. Gdje se što vidi? » Materijalno stanje na dan » Minusi na karticama

Unutar Materijalnih stanja na dan imate vrlo koristan ispis; Minusi na karicama. Na tom ispisu vidite ako vam je neki artikl na karticama u minusu. Vidite: Kada je ušao u minus Koliki je maksimalni minus !!!! Minusi nisu dozvoljeni !!! Obavezno morate…

Fakturiranje

Manager » Osnovne funkcije Managera » Dodatne funkcije » Fakturiranje

U fakturiranju imate pregled svega izdanog, za što nije napravljen račun. To mogu biti izdatnice za neku firmu s kojom imate dogovor da račun šaljete jednom mjesečno ili recimo, ako imate neko događanje u lokalu gdje nije dogovoren paušal nego na kraju dana…

Trgovačka knjiga

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Rezultati transakcija. Gdje se što vidi? » Trgovačka knjiga

Remaris Master je namijenjen za ugostiteljsko poslovanje i trgovačka knjiga daje samo osnovnu evidenciju trgovačke robe. U nju se zapisuje ulaz i prodaja trgovačke robe po maloprodajnim cijenama. !!!! Pazite !!! Kod promjene cijena trgovačke robe uvijek…

Narudžbe

Remaris Kitchen Master » Kuhinjski ekran » Narudžbe

Podjela narudžbi: SKUPNI PRIKAZ – UKUPNO ARTIKALA U IZRADI (grupirano) ZELENA KARTICA – ZAVRŠENA NARUDŽBA SIVA KARTICA – NARUDŽBE U PRIPREMI PLAVA KARTICA – ZAPOČETA JE NEKA OD STAVKI NARUDŽBE CRVENA KARTICA – OBRISANE NARUDŽBE Odabir…

Skladišni artikli

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Skladišni artikli

Skladišni artikli su oni koje vodimo na stanju. Njih kupujemo ili proizvodimo. Primjer za to je već navedena Kava ili npr. Mlijeko. Uz svaki skladišni artikl ide i jedinica mjere u kojoj ga vodimo na skladištu. Zašto je jedinica bitna? *Jedinicu odabiremo prema…

Artikli

Pojmovnik » Artikli

Ugostiteljski posao je baziran na pred definiranim artiklima. Artikle definiramo sukladno svojim željama i pogledima na vođenje poslovanja. O pripremi i definiciji artikala ovisi koliko uspješno ćete moći pratiti svoje poslovanje. U slučaju da definiciju ne…

Ulazi robe

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Ulazi robe

Radnja koju ćete često raditi su unošenje primki. Primke tj. ulazi robe se rade temeljem računa ili dostavnica koje ste dobili prilikom kupovine ili vam je vaš dobavljač dostavio skupa s robom. Ulaz primki radite u modulu ulazi. Kada uđete u modul ulaza, s…

Atributi artikala

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Atributi artikala

Atributi omogućuju personaliziranje izvještaja prometa artikala. U glavnom izborniku odabirom na modul “Atributi artikala” otvorit će Vam se prozor za dodavanje i uređivanje atributa artikala. *Jedan artikl može imati dodijeljen proizvoljan broj…

Grupiranje narudžbi

Manager » Osnovne funkcije Managera » Grupiranje narudžbi

Opcija grupiranja narudžbi nam omogućuje da se u ispisu narudžbe artikli grupiraju, čime osim uštede papira dodatno ubrzate rad poslovanja. Grupiranje narudžbi možete uključiti u “Obličja ispisa”, za sva mjesta izdavanja koja NISU…

Uvod

Uvod

Za ugostiteljstvo većina običnih ljudi misli da je jednostavan posao; izboriš prostor, uzmeš arhitekta da ti sredi lokal, zaposliš konobare, dogovoriš dostavu pića i to je to. U stvarnosti, ugostiteljski posao je daleko od lagodnog i jednostavnog. Kako bi…

Proizvodnja

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Proizvodnja

U ugostiteljstvu se često susreće priprema hrane koja se ne prodaje odmah nego se koristi u drugim proizvodima ili se prodaje u dijelovima. Primjeri su: Torte i kolači Bule za pizzu Kruh, peciva i sl. *Kroz modul proizvodnje odaberemo artikl-proizvod te…

Upis inventure

Manager » Osnovne funkcije Managera » Dodatne akcije s robom » Upis inventure

Da bi upisali inventuru u glavnom meniju odaberite inventura skladišta. Otvoriti će vam se forma inventure. !Važno: Obratite pažnju da se inventura radi na razini skladišta. Ukoliko u lokalu imate više skladišta napravit ćete inventuru svakog za…

Dodatne funkcije

Manager » Osnovne funkcije Managera » Dodatne funkcije

Remaris Master ima i set funkcija i modula koji vam olakšavaju poslovanje. To su fakturiranje izdatnica i otvorenih stavki (stolovi koji nisu zatvoreni), micanje otvorenih stavki sa pomoćnih stolova (ukoliko zabranite konobarima brisanje sa stolova za ispravke…

Obrada

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Obrada

Iako se svi računi automatski spuštaju s blagajne u Manager oni se odmah ne skidaju sa skladišta. To je napravljeno namjerno zbog mogućnosti bolje kontrole i provedbe obračuna. *Trenutno stanje uvijek možete vidjeti na modulu Obračun. !Da bi se za artikle koje…

B2B

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Ulazi robe » B2B

B2B modul vam omogućuje digitalnu razmjenu dokumenata s vašim dobavljačima. Trenutno je moguće komunicirati s Roto Dinamicom, te je u tijeku i priprema za ostale dobavljače iz Agrokor koncerna.

Massec usporedba dokumenata

Manager » Osnovne funkcije Managera » Dodatne akcije s robom » Massec integracija » Massec usporedba dokumenata

Massec uređajem osim inventure možete evidentirati ulazne dokumente, kao npr. ulaz robe na skladište. Takve dokumente možete poslati u Remaris te ih usporediti s primkom kako biste smanjili mogućnost pogreške. Za slanje dokumenata u Remaris konzultirajte se s…

Naknadne izmjene

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Ulazi robe » B2B » Naknadne izmjene

Može vam se dogoditi da se neka primka nije ispravno preuzela od dobavljača, ili se npr. dogodilo da neku robu niste zaista dobili, iako je bila na računu dobavljača. U tom slučaju možete pričekati odobrenje dobavljača i njega unijeti, no tada će vam…

Primjer unosa jednog skladišnog artikla

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Skladišni artikli » Primjer unosa jednog skladišnog artikla

Novi artikl možemo unijeti na dva načina; ispočetka ili kopiranjem postojećeg. Kada idemo ispočetka: kliknemo na gumb Dodaj unesemo naziv stavimo kvačicu na Artikl je skladišni popunimo sva polja u Skladišnoj definiciji kliknemo na gumb Snimi Ovim smo…

Izvedeni artikli

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Prodajni artikli » Izvedeni artikli

Izvedeni artikli su specifičnost Remaris Master i iskusnim korisnicima ubrzava unos različitih mjera istih prodajnih artikala. !Izvedeni artikli se mogu definirati samo za artikle koji se kupuju i prodaju. Dalje u tekstu se nalazi detaljni opis takvih…

Prodajne Grupe

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Grupe » Prodajne Grupe

Prodajne grupe su grupe koje dodjeljujemo prodajnim artiklima te su osnovni dio prodajne definicije. U modulu Prodajne grupe imamo pregled svih prodajnih grupa te artikala koji su dodijeljeni svakoj od njih. !Redosljed grupa i artikala grupi utječe na ispis u…

Grupe na ekranu

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Grupe » Grupe na ekranu

Grupe na ekranu su grupe koje dodjeljujemo prodajnim artiklima.. U modulu Grupe na ekranu imamo pregled svih Grupa na ekranu te artikala koji su dodijeljeni svakoj od njih. !Redosljed grupa i artikala u grupi utječe na prikaz grupa na blagajni, znači da će Vam…

Automatsko zaprimanje računa (primka)

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Ulazi robe » B2B » Automatsko zaprimanje računa (primka)

Zaprimanje robe putem B2B-a vam olakšava posao tako da za robu koju ste zaprimili na skladište ne trebate raditi primke ručnim unosom stavku po stavku, već to možete učiniti u nekoliko klikova. *Za dobavljače koji nisu dio B2B razmjene podataka s Remarisom to…

Naplata gotovinskog računa

Blagajna » Osnovni procesi rada s blagajnom » Naplata gotovinskog računa

Provjerite da je operater prijavljen (u prostoru pod brojem 5 će pisati ime operatera) Odaberite stavke računa tako da birate artikle sa brzih tipki, iz grupe ili Ostalo -> Pretraga artikala Pritiskom na tipku CASH izdaje se gotovinski račun

Naručivanje robe

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Ulazi robe » B2B » Naručivanje robe

Naručivanje robe putem B2B-a vam olakšava posao jer možete naručivati u bilo koje doba dana pregledavati sav asortiman dobavljača uključujući i kratkotrajne akcijske artikle također, narudžbu možete nakon slanja i ispisati te tako olakšati provjeru robe…

Slanje obveznicima javne nabave (B2G)

Manager » Osnovne funkcije Managera » Dodatne funkcije » E-račun korištenje » Slanje obveznicima javne nabave (B2G)

Za kupce iz javnog sektora, šifru poslovne jedinice možete pronaći na: E-račun javna tražilica - u tražilici pomoću OIB-a pronađite poslovni subjekt - nakon što ste uspješno pronašli poslovni subjekt prepišite polje Šifra poslovne jedinice u Remaris…

Proizvodi

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Prodajni artikli » Proizvodi

U Remaris-u također možemo proizvoditi artikle, što je iznimno korisno kod prodaje artikla kao npr. Kriška torte. Da bi neki Artikl označili da je proizvod stavljamo mu kvačice na: Artikl je skladišni Artikl je proizvod Dodatno ako taj artikl želimo i…

Prebacivanje (Među skladišnice)

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Prebacivanje (Među skladišnice)

Ukoliko imate više skladišta jednostavno možete raditi međuskladišnice. Njima skidate robu s jednog skladišta i stavljate na drugo. Da bi upisali međuskladišnicu na glavnoj formi odaberite Prebacivanja Odabirom ove opcije otvoriti će vam se forma za unos…

Općeniti princip rada i vođenja skladišta

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Općeniti princip rada i vođenja skladišta

Remaris Master je izuzetno fleksibilan program u kojem za svaki lokal možete definirati više skladišta. Na primjer, u lokalu možete raditi samo s jednim skladištem,a možete definirati Glavno skladište te kuhinju i šank posebno, po potrebi i dodatna. …

Popusti

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Popusti

Popusti su još jedan dio matičnih podataka koji nam mogu zatrebati za rad blagajne. Popusti se mogu davati u različitim kombinacijama artikala, kupaca i načina plaćanja. Sukladno tome prvo moramo odrediti koji od ova tri elementa će biti nositelj…

Generiranje izvještaja točenih pića

Manager » Drink machine » Generiranje izvještaja točenih pića

Jednom kada je postavljena komunikacija programa za čitanje natočenih pića i kada su definirane kontrolne grupe moguće je generirati izvještaj o natočenim pićima. Sada je otvorena stranica na kojoj su vidljiva sva pića za odabrani računovodstveni dan i za…

Rad s robom

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom

Vođenje ugostiteljskog poslovanja u Remaris sustavu je izuzetno jednostavno. Omogućuje preciznu kontrolu te kvalitetno izvještavanje. Sustav praćenja robe na skladištu se zasniva na redovitom obavljanju nekoliko jednostavnih radnji kojima se sustav „hrani“…

E-račun korištenje

Manager » Osnovne funkcije Managera » Dodatne funkcije » E-račun korištenje

E-računi E-račune možete slati isključivo s manager-a Modul E-računa se nalazi na glavnom izborniku Ako Vam se ulaskom u modul otvori reklama, znači da nije sve dobro konfigurirano te provjerite prethodne korake Modul E-računa otvara “Salda…

Ispis računa

Manager » Osnovne funkcije Managera » » Ispis računa

Ispis računa možete uređivati u ekranu “Obličja ispisa” Ekran možete pronaći pod Prostornim podacima Ispis računa možete uređivati za svako naplatno mjesto posebno. Otvorite prozor Naplatnog mjesta Obličje ispisa možete pronaći pored…

Obrada nije moguća

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Obrada » Obrada nije moguća

Remaris vas upozorava ako nije moguće napraviti obradu. To može biti zbog nekog od dolje navedenog razloga Artikli nemaju normative ili odgovarajuću definiciju Svaki artikl mora biti definiran kako bi se ispravno mogao skidati sa skladišta (npr. artikli mogu…

Priprema listi artikala

Pojmovnik » Priprema listi artikala

U prethodnom poglavlju opisani su artikli i kako se koriste. U ovo ćemo objasniti kako se pripremiti za unos temeljnih podataka u program kao bi vam kasniji posao bio što jednostavniji. Neiskustvo se plaća, a iskustvo je blago. U nastavku ćemo navesti neka…

Nematerijalni artikli

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Prodajni artikli » Nematerijalni artikli

Nekada se pojavi potreba za artiklom koji se ne vodi na skladištu, ali ima prodaju, a nekad i ulaz. Takve artikle zovemo nematerijalni artikli. *Primjer za to su ulaznice, garderoba, najmovi prostora i sl. te troškovi struje, režija i sl. na ulaznoj…

Inventura

Manager » Osnovne funkcije Managera » Dodatne akcije s robom » Inventura

U poslovanju je vaša obaveza da radite redovite inventure, minimalno jednom godišnje. U programu postoji modul inventure u koji upisujete popisano stanje. Po tom popisanom stanju možete napraviti Sravnjenje. *Sravnjenje je akcija koja će za sve artikle kojih…

Kuhinjski ekran

Remaris Kitchen Master » Kuhinjski ekran

Kuhinjski ekran povezuje se na jedno od postavljenih mjesta izdavanja. Sve narudžbe koje sadrže artikle povezane sa tim mjestom izdavanja, prikazati će se na kuhinjskom ekranu. Moguće je koristiti više ekrana za svako pojedinačno mjesto izdavanja. Npr., ukoliko…

O nama

Uvod » O nama

Remaris svojim tehničkim rješenjima omogućuje maksimiziranje učinkovitosti i profitabilnosti svakog ugostiteljskog objekta. Remaris je vodeća tvrtka na hrvatskom tržištu u segmentu tehnoloških rješenja za ugostiteljstvo i hotelijerstvo. Remaris rješenja…

Promjena cijene

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Cjenici » Promjena cijene

Kad vam je cjenik već otvoren i aktivan dovoljno je kliknuti u polje Cijena kod željenog artikla i promijeniti cijenu. Promijenjena cijena će postati aktivna na blagajni nakon što joj pošaljete podatke (Podaci na kasu / Prebaci samo promjene). Ukoliko neki…

Nove ulazne stope PDV od 1.1.2019

Manager » Osnovne funkcije Managera » Dodatne akcije s robom » Nove ulazne stope PDV od 1.1.2019

Nakon inventure i prije početka upisa primki u 2019 svi korisnici koji imaju artikle s stopom od 25% poreza, a kojima se u 2019 mijenja porez na 13% ili 5% neizostavno moraju napraviti izmjene stope ulaznog PDV-a. *Ako ne koristite artikle kojima se mijenja stopa…

Paket

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Paket

Ukoliko ste Remaris plus korisnik, sigurno su Vam prezentirali opciju prodavanja artikala u Paketima. Za razliku od Meni -a, paket je “prečac” do skupine artikala, te se na računu NE ispisuje kao paket (artikl) nego se ispisuju artikli odabrani u paketu.…

Stanje skladišta

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Rezultati transakcija. Gdje se što vidi? » Stanje skladišta

Skladišna stanja su stanja artikla po skladištima sa zadnjom provedenom transakcijom. Znači kao da smo išli po skladišnim karticama i iz zadnjeg reda vadili stanje. U skladišnim stanjima vidimo dva stanja: Knjigovodstveno (Količina) – to je ono izvađeno…

Mali total

Blagajna » Osnovni procesi rada s blagajnom » Ispis totala » Mali total

Na vrhu će biti prikazan ukupni iznos za trenutni dan, a u popisu će biti raspodijeljeno po načinima plaćanja. Odabirom tipke: Smjene – moguće je podjeliti total na pojedinu smjenu Konobar – prikazuje Total samo za prijavljenog…

Funkcionalne cjeline ekrana

Remaris Kitchen Master » Kuhinjski ekran » Funkcionalne cjeline ekrana

Kuhinjski ekran sastoji se od 3 cjeline: MODULI (Na vrhu ekrana) – Vrijeme i Mjesto izdavanja, Pregled zaliha, Stanje zaliha, Statistika, Komunikacija NARUDŽBE (Na sredini ekrana) – Skupni prikaz, Završene narudžbe, Narudžbe u pripremi,…

Naplata računa na više načina plaćanja

Blagajna » Osnovni procesi rada s blagajnom » Naplata računa na više načina plaćanja

*Ukoliko je ta mogućnost omogućena, račun možete naplatiti tako da kombinirate više načina plaćanja, npr. račun je 1000kn, a kupac će platiti 800kn karticom, a preostalih 200kn gotovinom. !Virmanski način plaćanja (Transakcijski račun) nije moguće…

Svakodnevne radnje s obračunom

Manager » Osnovne funkcije Managera » Svakodnevne radnje s obračunom

Voditi lokal može biti jako komplicirano i jako jednostavno. Kako bi zaštitili svoju investiciju preporučamo da inventure radite dva puta dnevno koristeći dobru praksu koja se sastoji od slijedećih koraka: Provesti sve transakcije Zadužiti šankove s…

Ekran za isporuku

Remaris Kitchen Master » Ekran za isporuku

Ne veže se na mjesto izdavanja jer prikazuje sve narudžbe. Narudžba se na ovom ekranu pojavljuje tek kada je na završena na jednom od prethodnih ekrana. Pritiskom na tipku PODIGNI narudžba mijenja status u ISPORUČENO (nestaje sa ostalih ekrana) *Kako…

Skladišta usklađenja

Manager » Osnovne funkcije Managera » Dodatne akcije s robom » Usklađenje » Skladišta usklađenja

U modulu skladišta usklađenja definirate skladište na kojem ćete svesti sve razlike za neki artikl. *Za svaki artikl možete odabrati drugo skladište. !Za jedan artikl možete imati samo jedno skladište usklađenja. Nakon provedenog usklađenja za neki…

E-račun na blagajni

Manager » Osnovne funkcije Managera » Dodatne funkcije » E-račun na blagajni

Kod dodavanja kupca na blagajni također možete postaviti e-račun email adresu. *Polje “E-račun email” je vidljivo samo ako ste ispravno konfigurirali pristupne podatke za e-račun. Na dodanog kupca izdajte račun sa načinom plaćanja Virman te…

Trgovačka roba i novi cjenici

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Cjenici » Trgovačka roba i novi cjenici

Kako se kod ulaza robe* ne upisuju maloprodajne cijene*, Remaris Master ih povlači iz pripadajućeg cjenika. Ukoliko dođe do promjene cijena trgovačke robe preporučamo otvaranje novog cjenika i promjene cijene u njemu. Ovo možete napraviti i unazad, samo trebate…

Obavezno!!! Pratite Minuse na karticama!!!

Manager » Osnovne funkcije Managera » Obavezno!!! Pratite Minuse na karticama!!!

Minuse na karticama smo u ovim uputama spominjali više puta. Razloga je više: Minusi na karticama ne smiju postojati (prodavali ste nešto što niste kupili) Srednja cijena se kod minusa ne da izračunati i time vam izvještaji o vrijednosti robe ne vrijede…

Sravnjenje

Manager » Osnovne funkcije Managera » Dodatne akcije s robom » Sravnjenje

Kada ste zadovoljni s upisanom inventurom odaberite Sravnjenje. Kako je već rečeno, sravnjenje će prilagoditi knjižno stanje vašem koje imate u lokalu na način da će generirati korektivni ulaz i korektivni izlaz. !VAŽNO: Ne zaboravite ova dva dokumenta…

Artikli

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli

Artikli čine osnovu poslovanja. Po vrsti ih dijelimo po tome da li se vode na skladištu i da li se prodaju. *Na primjer Kavu ili Šećer ćemo uvijek samo voditi na skladištu, ali ga nećemo prodavati. S druge strane Cappucino ćemo samo prodavati, a nikad kao…

Naplata računa na kupca

Blagajna » Osnovni procesi rada s blagajnom » Naplata računa na kupca

1. Provjerite da je operater prijavljen (u prostoru pod brojem 5 će pisati ime operatera) 2. Odaberite stavke računa tako da birate artikle iz sa brzih tipku, iz grupe ili Ostalo -> Pretraga artikala 3. Pritisnite tipku FIRMA. Prikazat će se popis već unesenih…

Drink machine

Manager » Drink machine

Remaris Master svojom integracijom s uređajima za koktele (Control Master, Tender, AzBar) omogućuje generiranje izvještaja putem kojeg je vidljivo koja pića su natočena putem uređaja za koktele, koja pića su naplaćena putem blagajne, te postoje li odstupanja…

Primjeri izvještaja

Manager » Drink machine » Primjeri izvještaja

*Ispis izvještaja A4 Ovaj izvještaj će sadržavati SVE definirane veze između naplaćenih (lijevo) i natočenih (desno) pića. Veze koje sadrže razlike će biti istaknute bojom, a na dnu izvještaja će biti vidljiv iznos razlike u količini i u cijeni koja je…

Komadni artikli (i skladišni i prodajni)

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Prodajni artikli » Komadni artikli (i skladišni i prodajni)

Često se postavlja pitanje zašto bi za neke artikle koji izlaze nepromijenjeni, npr. boce, se mora definirati i Skladišni i Prodajni artikl, što je u osnovi dupli posao. Za takve situacije Remaris Master omogućuje da Artikl možete definirati i kao prodajni i kao…

Trgovačka roba

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Prodajni artikli » Trgovačka roba

Za trgovačku robu se traži da se izrađuje ulazna kalkulacija i vodi trgovačka knjiga (npr. Cigarete, žvake i sl.). Kako je Remaris Master namijenjen primarno ugostiteljstvu tako je i opseg trgovačke dokumentacije minimalan. *Da bi za neki artikl definirali da…

Funkcionalne cjeline blagajne

Blagajna » Osnovni rad s blagajnom » Funkcionalne cjeline blagajne

Blagajna se sastoji od 5 bitnih dijelova: 1. Podaci o blagajni i trenutnom statusu Ovdje se prikazuju podaci o imenu blagajne i lokala. Ujedno se i ovdje prikazuje informacija o trenutnoj naredbi, npr. ukoliko blagajna očekuje unos količine ovdje će se…

Prijava zaposlenika

Blagajna » Osnovni procesi rada s blagajnom » Prijava zaposlenika

!Niti jedna funkcionalnost blagajne nije omogućena dok operater nije prijavljen. Kako provjerite je li operater prijavljen? blagajna je zasivljena, osim brojeva pomoću kojih se unosi PIN operatera na dnu blagajne u prostoru pod brojem 5 ne piše ime operatera…

Dokument utroška

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Obrada » Dokument utroška

Dokument utroška predstavlja utrošak materijala nastalim obradom (mogli bi ga još zvati “Dokument obrade”). Svaka obrada ima zasebni dokument utroška materijala. *Dokument utroška materijala se automatski napravi svakom obradom. Nije moguće dodavati…

Izlazi robe

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Izlazi robe

Izlazi su obrnuta akcija od ulaza, s izlazom mičete robu s nekog skladišta. Razlozi mogu biti: Otpis Kalo (otpis s razlogom kala) Povrat robe Da bi došli do izlaza na početnoj formi kliknite na Izlazi . Otvorit će vam se forma izlaza gdje u listi lijevo…

Podjela stola

Blagajna » Rad s stolovima » Rad s otvorenim stolom » Podjela stola

Pritiskom na tipku PODJELA u ekranu stavaka prikazuje se kolona koja za svaku stavku prikazuje količinu koja će se podjeliti, tj. premjestiti na drugi stol: Odaberite stavku i pritisnite tipku za unos količine (*) i unesite količinu koju prebacujete na…

Poništavanje obrade

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Obrada » Poništavanje obrade

Ukoliko ste promijenili normative kartice neće biti automatski ažurirane. Zašto? Zato što se rasknjižavanje normativa radi samo na nalog Obrade. Da bi izvršili korekciju morate „poništiti ili vratiti“ obradu za neko razdoblje i obraditi ponovo. Na glavnom…

Akcijske tipke

Remaris Kitchen Master » Kuhinjski ekran » Akcijske tipke

- KADA JE ODABRANA NARUDŽBA PODIGNI – Završava narudžbu. ODABIR STAVKE – Započinje ili završava stavku po stavku narudžbe. - KADA JE ODABRANA STAVKA ZAPOČNI SVE – Započinje sve stavke, a samim time završava…

Fiskalizacija

Blagajna » Osnovni rad s blagajnom » Fiskalizacija

Zakonom o fiskalizaciji, dužni ste fiskalizirati sve račune unutar 48 sati od njihovog izdavanja, tj. od kraja radnog dana. Remaris blagajna vrši automatsku fiskalizaciju svih nefiskaliziranih računa. Najčešći razlog nefiskaliziranih računa je…

Osnovne funkcije Managera

Manager » Osnovne funkcije Managera

Manager ima četiri osnovne funkcije: Omogućiti definiciju podataka potrebnih za rad Pod matičnim podacima podrazumijevamo one koji su temelj rada samog programa. Program će imati onoliko podataka koliko ih vi unesete. Ni manje ni više. Što bolje razumijete…

Prava na blagajni

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Prava na blagajni

Operater koji radi na blagajni mora imati definirana prava inače neće moći ništa raditi. !!!! Prava se definiraju za svaki lokal posebno !!! Ako djelatnik radi u više lokala prava morate definirati za svaki. Da biste podesilli prava na blagajni kliknite na list…

Obračun

Manager » Osnovne funkcije Managera » Svakodnevne radnje s obračunom » Obračun

Na kraju dana konobari u liste koje ste im dali ujutro upisuju koliko robe iza sebe ostavljaju. Dolaze vam s tim listama, a vi pokrećete modul Obračun. On će vam za svako skladište pokazati koliko robe mora biti na skladištu. Kako? Ako ste proveli sve…

Materijalne kartice

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Rezultati transakcija. Gdje se što vidi? » Materijalne kartice

Na materijalnim karticama se vide sve transakcije koje su od značenja za promatrani opseg koji može biti: Lokal Pravni subjekt Na materijalnim karticama se vodi vrijednost skladišta kroz srednju cijenu koja se računa kod svakog ulaza. !Srednja cijena se ne…

Osnovni rad s stolovima

Blagajna » Rad s stolovima » Osnovni rad s stolovima

Rad sa stolovima započinje odabirom artikala, tj. stavaka. !Ukoliko nije uključena naplata mimo stola takve se stavke ne mogu naplatiti prije nego se smjeste na neki od stolova, te će biti upozoreni ukoliko ih pokušate naplatiti dok se ne nalaze na stolu. 1.…

Moduli

Remaris Kitchen Master » Kuhinjski ekran » Moduli

- PREGLED I STANJE ZALIHA Unutar modula STANJE ZALIHA moguće je upisati trenutno stanje nekog artikla ili napomenu za artikl. Te se napomene prikazuju na kasi ili ordermanu prilikom odabira tog artikla Kroz manager je moguće dodati atribute nekom artiklu te…

Remaris Kitchen Master

Remaris Kitchen Master

Remaris Kitchen Master novi je proizvod u Remaris asortimanu! Ovo iznimno kvalitetno riješenje uvelike olakšava komunikaciju između naplatnog mjesta i kuhinje. Kitchen Master sustav sastoji se od: Kuhinjskog ekrana Ekrana za goste Ekrana za…