Stranica koju tražite nije pronađena.
Prikazane su vezane stranice.

Kuhinjski ekran

Remaris Kitchen Master » Kuhinjski ekran

Kuhinjski ekran povezuje se na jedno od postavljenih mjesta izdavanja. Sve narudžbe koje sadrže artikle povezane sa tim mjestom izdavanja, prikazati će se na kuhinjskom ekranu. Moguće je koristiti više ekrana za svako pojedinačno mjesto izdavanja. Npr., ukoliko…

Ekran za goste

Remaris Kitchen Master » Ekran za goste

Isto kao i kod kuhinjskog ekrana, ekran se povezuje na određeno mjesto izdavanja. Prikazuje narudžbe koje su u pripremi, i one koje se trenutno poslužuju. Konfiguracija ekrana za goste identična je konfiguraciji kuhinjskog ekrana. *Ako želite na jednom ekranu…

Često postavljana pitanja

Remaris Kitchen Master » Često postavljana pitanja

1) Ne mogu završiti narudžbu, kartica narudžbe je plave boje? *Izađite iz odabira stavke klikom na narudžbu ili kursorom lijevo [ stol 2 3) Koja je svrha sitnog spiska otvorenih narudžbi, u donjem lijevom kutu ekrana? *U slučaju da se dogodi da imate više…

Grupiranje narudžbi

Manager » Osnovne funkcije Managera » Grupiranje narudžbi

Opcija grupiranja narudžbi nam omogućuje da se u ispisu narudžbe artikli grupiraju, čime osim uštede papira dodatno ubrzate rad poslovanja. Grupiranje narudžbi možete uključiti u “Obličja ispisa”, za sva mjesta izdavanja koja NISU…

Akcijske tipke

Remaris Kitchen Master » Kuhinjski ekran » Akcijske tipke

- KADA JE ODABRANA NARUDŽBA PODIGNI – Završava narudžbu. ODABIR STAVKE – Započinje ili završava stavku po stavku narudžbe. - KADA JE ODABRANA STAVKA ZAPOČNI SVE – Započinje sve stavke, a samim time završava…

Moduli

Remaris Kitchen Master » Kuhinjski ekran » Moduli

- PREGLED I STANJE ZALIHA Unutar modula STANJE ZALIHA moguće je upisati trenutno stanje nekog artikla ili napomenu za artikl. Te se napomene prikazuju na kasi ili ordermanu prilikom odabira tog artikla Kroz manager je moguće dodati atribute nekom artiklu te…

Općeniti princip rada i vođenja skladišta

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Općeniti princip rada i vođenja skladišta

Remaris Master je izuzetno fleksibilan program u kojem za svaki lokal možete definirati više skladišta. Na primjer, u lokalu možete raditi samo s jednim skladištem,a možete definirati Glavno skladište te kuhinju i šank posebno, po potrebi i dodatna. …

Ekran za isporuku

Remaris Kitchen Master » Ekran za isporuku

Ne veže se na mjesto izdavanja jer prikazuje sve narudžbe. Narudžba se na ovom ekranu pojavljuje tek kada je na završena na jednom od prethodnih ekrana. Pritiskom na tipku PODIGNI narudžba mijenja status u ISPORUČENO (nestaje sa ostalih ekrana) *Kako…

Funkcionalne cjeline ekrana

Remaris Kitchen Master » Kuhinjski ekran » Funkcionalne cjeline ekrana

Kuhinjski ekran sastoji se od 3 cjeline: MODULI (Na vrhu ekrana) – Vrijeme i Mjesto izdavanja, Pregled zaliha, Stanje zaliha, Statistika, Komunikacija NARUDŽBE (Na sredini ekrana) – Skupni prikaz, Završene narudžbe, Narudžbe u pripremi,…

Fiskalni certifikati

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Fiskalni certifikati

Kako bismo Vam pomogli u produživanju fiskalnog certifikata preporučujemo da pogledate sljedeću dokumentaciju. !Pažljivo pročitajte upute i pripazite na unos lozinke jer ukoliko ju zametnete ili zaboravite, Fina takve stvari NE oprašta te ćete morati ponovno…

Prodajna definicija

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Prodajni artikli » Prodajna definicija

Kao i kod skladišne definicije prodajna definicija sadrži podatke koji dodatno definiraju neki artikl i neophodni su za ispravan rad: Prodajna grupa – određuje izlazni porez i grupiranje tj. redoslijed na ispisima i prikazima Prodajnih artikala Prodajna grupa…

Ispis računa

Manager » Osnovne funkcije Managera » » Ispis računa

Ispis računa možete uređivati u ekranu “Obličja ispisa” Ekran možete pronaći pod Prostornim podacima Ispis računa možete uređivati za svako naplatno mjesto posebno. Otvorite prozor Naplatnog mjesta Obličje ispisa možete pronaći pored…

Unos novog kupca / dobavljača

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Unos novog kupca / dobavljača

U ugostiteljskom poslovanju neophodno je unositi Dobavljače (kontakte od kojih naručujete robu) i / ili Kupce (kontakte na koje izdavate virmanske račune, izdatnice i sl.) U modulu kontakata, u lijevom gornjem kutu prozora odaberite vrstu kontakta (Kupac ili…

Fiskalizacija

Blagajna » Osnovni rad s blagajnom » Fiskalizacija

Zakonom o fiskalizaciji, dužni ste fiskalizirati sve račune unutar 48 sati od njihovog izdavanja, tj. od kraja radnog dana. Remaris blagajna vrši automatsku fiskalizaciju svih nefiskaliziranih računa. Najčešći razlog nefiskaliziranih računa je…

Remaris Kitchen Master

Remaris Kitchen Master

Remaris Kitchen Master novi je proizvod u Remaris asortimanu! Ovo iznimno kvalitetno riješenje uvelike olakšava komunikaciju između naplatnog mjesta i kuhinje. Kitchen Master sustav sastoji se od: Kuhinjskog ekrana Ekrana za goste Ekrana za…

Unos novog djelatnika

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Unos novog djelatnika

Kada uđete u formu kontakata prvo vam se otvori pogled na osoblje. U ovom pregledu se nalaze svi operateri koji imaju pristup ili blagajni ili Manager-u. Da bi unijeli novog operatera kliknite na gumb Dodaj. Polja koja morate popuniti su: Ime Prezime Ime…

Prava na blagajni

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Prava na blagajni

Operater koji radi na blagajni mora imati definirana prava inače neće moći ništa raditi. !!!! Prava se definiraju za svaki lokal posebno !!! Ako djelatnik radi u više lokala prava morate definirati za svaki. Da biste podesilli prava na blagajni kliknite na list…

O nama

Uvod » O nama

Remaris svojim tehničkim rješenjima omogućuje maksimiziranje učinkovitosti i profitabilnosti svakog ugostiteljskog objekta. Remaris je vodeća tvrtka na hrvatskom tržištu u segmentu tehnoloških rješenja za ugostiteljstvo i hotelijerstvo. Remaris rješenja…

Popusti

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Popusti

Popusti su još jedan dio matičnih podataka koji nam mogu zatrebati za rad blagajne. Popusti se mogu davati u različitim kombinacijama artikala, kupaca i načina plaćanja. Sukladno tome prvo moramo odrediti koji od ova tri elementa će biti nositelj…

Meni

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Meni

Meni je prodajni artikl sa fiksnom cijenom koji može sadržavati fiksne i/ili opcionalne artikle. Meni nije dio Remaris plus opcije, te je dostupan svim korisnicima. Za razliku od Paket -a, meni se prodaje kao zaseban artikl sa svojom fiksnom cijenom, te je moguće…

Artikli

Pojmovnik » Artikli

Ugostiteljski posao je baziran na pred definiranim artiklima. Artikle definiramo sukladno svojim željama i pogledima na vođenje poslovanja. O pripremi i definiciji artikala ovisi koliko uspješno ćete moći pratiti svoje poslovanje. U slučaju da definiciju ne…