Stranica koju tražite nije pronađena.
Prikazane su vezane stranice.

Kontakti

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti

Za rad blagajne su vam potrebni i podaci o poslužiteljima tj. operaterima. Dodatno trebaju vam i poslužitelji Remaris Master backoffice-a, kao i podaci o dobavljačima i kupcima. Sve te podatke unosite u kontaktima, s tim da su vam…

Naplata računa na kupca

Blagajna » Osnovni procesi rada s blagajnom » Naplata računa na kupca

1. Provjerite da je operater prijavljen (u prostoru pod brojem 5 će pisati ime operatera) 2. Odaberite stavke računa tako da birate artikle iz sa brzih tipku, iz grupe ili Ostalo -> Pretraga artikala 3. Pritisnite tipku FIRMA. Prikazat će se popis već unesenih…

Fiskalizacija

Blagajna » Osnovni rad s blagajnom » Fiskalizacija

Zakonom o fiskalizaciji, dužni ste fiskalizirati sve račune unutar 48 sati od njihovog izdavanja, tj. od kraja radnog dana. Remaris blagajna vrši automatsku fiskalizaciju svih nefiskaliziranih računa. Najčešći razlog nefiskaliziranih računa je…

Ponovni ispis računa (kopija)

Blagajna » Storniranje, promjena načina plaćanja i ispis kopije računa » Ponovni ispis računa (kopija)

Odabirom “Ponovni ispis računa” ispisat će se kopija računa na kojoj će biti naznačeno da se radi o kopiji

Ispis totala

Blagajna » Osnovni procesi rada s blagajnom » Ispis totala

Ovisno o ovlastima operatera tipka total možete: ne raditi ništa jer operater nema ovlasti pregleda i ispisa totala prikazati Mali total prikazati Veliki total

Funkcionalne cjeline blagajne

Blagajna » Osnovni rad s blagajnom » Funkcionalne cjeline blagajne

Blagajna se sastoji od 5 bitnih dijelova: 1. Podaci o blagajni i trenutnom statusu Ovdje se prikazuju podaci o imenu blagajne i lokala. Ujedno se i ovdje prikazuje informacija o trenutnoj naredbi, npr. ukoliko blagajna očekuje unos količine ovdje će se…

Obavezno!!! Pratite Minuse na karticama!!!

Manager » Osnovne funkcije Managera » Obavezno!!! Pratite Minuse na karticama!!!

Minuse na karticama smo u ovim uputama spominjali više puta. Razloga je više: Minusi na karticama ne smiju postojati (prodavali ste nešto što niste kupili) Srednja cijena se kod minusa ne da izračunati i time vam izvještaji o vrijednosti robe ne vrijede…

Skladišna definicija

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Skladišni artikli » Skladišna definicija

Da bi definirali novi skladišni artikl klikom na Dodaj otvorimo prazna polja za unos. Artiklu definiramo Naziv i stavimo kvačicu na Artikl je skladišni. Polje Šifra za skladišne artikle nije obavezna, ali ju možete unijeti radi lakšeg snalaženja i…

Pretvaranje narudžbe u primku – ulaz robe

Manager » Narudžbe dobavljaču » Kreiranje narudžbe dobavljaču » Pretvaranje narudžbe u primku – ulaz robe

Kada sam dođe roba od dobavljača, potrebno je pod modulom „NARDUŽBE” pronaći narudžbu koju želimo pretvoriti u Primku. Nađemo željenu narudžbu te pritisnemo „NARUDŽBA -> PRIMKA” Otvara se polje za unos broja računa, unesemo ga te pritisnemo…

Potrebni uvjeti

Manager » Drink machine » Potrebni uvjeti

Kako biste dobili prava za korištenje ove funkcionalnosti, potrebno je: U tarifi imati uključenu opciju rada s uređajima za koktele ili biti korisnik Remaris Plus. *Za više informacija o ovim opcijama i njihovom uključenju javite se na < 01/3535-090…

Priprema listi artikala

Pojmovnik » Priprema listi artikala

U prethodnom poglavlju opisani su artikli i kako se koriste. U ovo ćemo objasniti kako se pripremiti za unos temeljnih podataka u program kao bi vam kasniji posao bio što jednostavniji. Neiskustvo se plaća, a iskustvo je blago. U nastavku ćemo navesti neka…

Opisi

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Prodajni artikli » Opisi

Opisi artikala nam omogućuju da se na narudžbi za kuhinju/šank ispisuje dodatna napomena. *Takva napomena ne utječe na normativ, već samo daje informaciju o načinu pripreme. To je posebno korisno kada se zadaju narudžbe s ručnih terminala kada je neophodno…

Nematerijalni artikli

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Prodajni artikli » Nematerijalni artikli

Nekada se pojavi potreba za artiklom koji se ne vodi na skladištu, ali ima prodaju, a nekad i ulaz. Takve artikle zovemo nematerijalni artikli. *Primjer za to su ulaznice, garderoba, najmovi prostora i sl. te troškovi struje, režija i sl. na ulaznoj…

Prijava zaposlenika

Blagajna » Osnovni procesi rada s blagajnom » Prijava zaposlenika

!Niti jedna funkcionalnost blagajne nije omogućena dok operater nije prijavljen. Kako provjerite je li operater prijavljen? blagajna je zasivljena, osim brojeva pomoću kojih se unosi PIN operatera na dnu blagajne u prostoru pod brojem 5 ne piše ime operatera…

Izlazi robe

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Izlazi robe

Izlazi su obrnuta akcija od ulaza, s izlazom mičete robu s nekog skladišta. Razlozi mogu biti: Otpis Kalo (otpis s razlogom kala) Povrat robe Da bi došli do izlaza na početnoj formi kliknite na Izlazi . Otvorit će vam se forma izlaza gdje u listi lijevo…

Generiranje izvještaja točenih pića

Manager » Drink machine » Generiranje izvještaja točenih pića

Jednom kada je postavljena komunikacija programa za čitanje natočenih pića i kada su definirane kontrolne grupe moguće je generirati izvještaj o natočenim pićima. Sada je otvorena stranica na kojoj su vidljiva sva pića za odabrani računovodstveni dan i za…

Skladišni artikli

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Skladišni artikli

Skladišni artikli su oni koje vodimo na stanju. Njih kupujemo ili proizvodimo. Primjer za to je već navedena Kava ili npr. Mlijeko. Uz svaki skladišni artikl ide i jedinica mjere u kojoj ga vodimo na skladištu. Zašto je jedinica bitna? *Jedinicu odabiremo prema…

Kitchen Master

Kitchen Master

Remaris Kitchen Master novi je proizvod u Remaris asortimanu! Ovo iznimno kvalitetno riješenje uvelike olakšava komunikaciju između naplatnog mjesta i kuhinje. Kitchen Master sustav sastoji se od: Kuhinjskog ekrana Ekrana za goste Ekrana za…

Proizvodi

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Prodajni artikli » Proizvodi

U Remaris-u također možemo proizvoditi artikle, što je iznimno korisno kod prodaje artikla kao npr. Kriška torte. Da bi neki Artikl označili da je proizvod stavljamo mu kvačice na: Artikl je skladišni Artikl je proizvod Dodatno ako taj artikl želimo i…

Obračun

Manager » Osnovne funkcije Managera » Svakodnevne radnje s obračunom » Obračun

Na kraju dana konobari u liste koje ste im dali ujutro upisuju koliko robe iza sebe ostavljaju. Dolaze vam s tim listama, a vi pokrećete modul Obračun. On će vam za svako skladište pokazati koliko robe mora biti na skladištu. Kako? Ako ste proveli sve…

Artikli

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli

Artikli čine osnovu poslovanja. Po vrsti ih dijelimo po tome da li se vode na skladištu i da li se prodaju. *Na primjer Kavu ili Šećer ćemo uvijek samo voditi na skladištu, ali ga nećemo prodavati. S druge strane Cappucino ćemo samo prodavati, a nikad kao…

Primjer unosa jednog skladišnog artikla

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Skladišni artikli » Primjer unosa jednog skladišnog artikla

Novi artikl možemo unijeti na dva načina; ispočetka ili kopiranjem postojećeg. Kada idemo ispočetka: kliknemo na gumb Dodaj unesemo naziv stavimo kvačicu na Artikl je skladišni popunimo sva polja u Skladišnoj definiciji kliknemo na gumb Snimi Ovim smo…

Uvod

Uvod

Za ugostiteljstvo većina običnih ljudi misli da je jednostavan posao; izboriš prostor, uzmeš arhitekta da ti sredi lokal, zaposliš konobare, dogovoriš dostavu pića i to je to. U stvarnosti, ugostiteljski posao je daleko od lagodnog i jednostavnog. Kako bi…

Upute za korištenje

Manager » Drink machine » Upute za korištenje

Kontrolne grupe Kontrolne grupe predstavljaju skup blagajni i uređaja za koktele za koje se očekuje da rade zajedno putem uređaja se toče pića putem blagajne se naplaćuju pića Jednom kada je definirana kontrolna grupa, moguće je dobiti izvještaj na…

Unos lokacija

Manager » Narudžbe dobavljaču » Unos dobavljača » Unos lokacija

*Za svaku lokaciju sa koje želimo naručivati potrebno ju je unjeti za svakog dobavljača. Time se postiže mogućnost definiranja različite ponude dobavljača, ovisno o lokaciji. Npr: U lokalu 1 od dobavljača 1 naručujemo Artikl 1. U lokalu 2 od dobavljača 1…

Obrada nije moguća

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Obrada » Obrada nije moguća

Remaris vas upozorava ako nije moguće napraviti obradu. To može biti zbog nekog od dolje navedenog razloga Artikli nemaju normative ili odgovarajuću definiciju Svaki artikl mora biti definiran kako bi se ispravno mogao skidati sa skladišta (npr. artikli mogu…

Prodajna definicija

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Prodajni artikli » Prodajna definicija

Kao i kod skladišne definicije prodajna definicija sadrži podatke koji dodatno definiraju neki artikl i neophodni su za ispravan rad: Prodajna grupa – određuje izlazni porez i grupiranje tj. redoslijed na ispisima i prikazima Prodajnih artikala Prodajna grupa…

Vanjska inventura

Manager » Osnovne funkcije Managera » Dodatne akcije s robom » Vanjske inventure » Vanjska inventura

Nakon kreiranja Massec inventure u vašoj Massec aplikaciji potrebno je: Prebaciti se u listu inventura (3. ikona na dnu) Klik na naziv inventure i nakon toga odabrati “Zatvori inventuru”. U tom trenutku se sprema datum i vrijeme inventure Nakon toga…

Unos dobavljača

Manager » Narudžbe dobavljaču » Unos dobavljača

Modul nabave se nalazi na početnom ekranu, te se djeli na dobavljače, ugovorene cijene i same narudžbe: Prvo što moramo napraviti, unjeti dobavljače za koje želimo raditi naručivanje putem E-maila direktno iz programa; Otvara nam se forma za unos…

Definicija uloga

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Prava u Manageru » Definicija uloga

Drugi skup prava je onaj koji je vezan za određene setove podataka tj lokale. Princip dodjele prava se sastoji iz dva koraka: Definicija uloga Dodjela uloge operateru za pojedini lokal U praksi to izgleda ovako: U Ulogama Korisnika kreiramo ulogu Poslovođa i…

Usporedba dokumenata

Manager » Osnovne funkcije Managera » Dodatne akcije s robom » Vanjske inventure » Usporedba dokumenata

Massec uređajem osim inventure možete evidentirati ulazne dokumente, kao npr. ulaz robe na skladište. Takve dokumente možete poslati u Remaris te ih usporediti s primkom kako biste smanjili mogućnost pogreške. Za slanje dokumenata u Remaris konzultirajte se s…

Normativi

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Prodajni artikli » Normativi

Normativi u prodajnim artiklima, a nekad i u proizvodima, služe za rasknjižavanje sa skladišta kad se neki artikl proda. U normativ možete dodati: Skladišni artikl Već definirani prodajni artikl koji će sa sobom donijeti svoj normativ. Ova veza je dinamična…

Režimi

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Režimi

Svaki od lokala ima svoje režime blagajne. Režime je moguće dodavati i uređivati pod Prostorni podaci -> Režimi rada lokala. Obavezno, za svaku blagajnu na kojoj želimo koristiti režim, moramo pod Prostorni podaci -> Naplatno mjesto -> Režimi rada lokala…

Osnovni rad s stolovima

Blagajna » Rad s stolovima » Osnovni rad s stolovima

Rad sa stolovima započinje odabirom artikala, tj. stavaka. !Ukoliko nije uključena naplata mimo stola takve se stavke ne mogu naplatiti prije nego se smjeste na neki od stolova, te će biti upozoreni ukoliko ih pokušate naplatiti dok se ne nalaze na stolu. 1.…

Ispis računa

Manager » Osnovne funkcije Managera » » Ispis računa

Ispis računa možete uređivati u ekranu “Obličja ispisa” Ekran možete pronaći pod Prostornim podacima Ispis računa možete uređivati za svako naplatno mjesto posebno. Otvorite prozor Naplatnog mjesta Obličje ispisa možete pronaći pored…

Limit potrošnje

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Unos novog kupca / dobavljača » Limit potrošnje

Opcija limita potrošnje (ograničavanja potrošnje) kupca postavljamo u modulu Kontakata. Odaberimo kupca te postavimo kvačicu “Ograniči potrošnju” Nevezano što ste kupcu postavili kvačicu “Ograniči potrošnju”, morate postaviti…

Prava na blagajni

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Prava na blagajni

Operater koji radi na blagajni mora imati definirana prava inače neće moći ništa raditi. !!!! Prava se definiraju za svaki lokal posebno !!! Ako djelatnik radi u više lokala prava morate definirati za svaki. Da biste podesilli prava na blagajni kliknite na list…

Ulazi robe

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Ulazi robe

Radnja koju ćete često raditi su unošenje primki. Primke tj. ulazi robe se rade temeljem računa ili dostavnica koje ste dobili prilikom kupovine ili vam je vaš dobavljač dostavio skupa s robom. Ulaz primki radite u modulu ulazi. Kada uđete u modul ulaza, s…

Artikli

Pojmovnik » Artikli

Ugostiteljski posao je baziran na pred definiranim artiklima. Artikle definiramo sukladno svojim željama i pogledima na vođenje poslovanja. O pripremi i definiciji artikala ovisi koliko uspješno ćete moći pratiti svoje poslovanje. U slučaju da definiciju ne…