Stranica koju tražite nije pronađena.
Prikazane su vezane stranice.

Funkcionalne cjeline blagajne

Blagajna » Osnovni rad s blagajnom » Funkcionalne cjeline blagajne

Blagajna se sastoji od 5 bitnih dijelova: 1. Podaci o blagajni i trenutnom statusu Ovdje se prikazuju podaci o imenu blagajne i lokala. Ujedno se i ovdje prikazuje informacija o trenutnoj naredbi, npr. ukoliko blagajna očekuje unos količine ovdje će se…

Prava na blagajni

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Prava na blagajni

Operater koji radi na blagajni mora imati definirana prava inače neće moći ništa raditi. !!!! Prava se definiraju za svaki lokal posebno !!! Ako djelatnik radi u više lokala prava morate definirati za svaki. Da biste podesilli prava na blagajni kliknite na list…

Osnovni rad s stolovima

Blagajna » Rad s stolovima » Osnovni rad s stolovima

Rad sa stolovima započinje odabirom artikala, tj. stavaka. !Ukoliko nije uključena naplata mimo stola takve se stavke ne mogu naplatiti prije nego se smjeste na neki od stolova, te će biti upozoreni ukoliko ih pokušate naplatiti dok se ne nalaze na stolu. 1.…

Akcijske tipke

Kitchen Master » Kuhinjski ekran » Akcijske tipke

- KADA JE ODABRANA NARUDŽBA PODIGNI – Završava narudžbu. ODABIR STAVKE – Započinje ili završava stavku po stavku narudžbe. - KADA JE ODABRANA STAVKA ZAPOČNI SVE – Započinje sve stavke, a samim time završava…

Često postavljana pitanja

Kitchen Master » Često postavljana pitanja

1) Ne mogu završiti narudžbu, kartica narudžbe je plave boje? *Izađite iz odabira stavke klikom na narudžbu ili kursorom lijevo [ stol 2 3) Koja je svrha sitnog spiska otvorenih narudžbi, u donjem lijevom kutu ekrana? *U slučaju da se dogodi da imate više…

Stornirati račun

Blagajna » Storniranje, promjena načina plaćanja i ispis kopije računa » Stornirati račun

Odabirom “Storno računa” izdat će se novi račun s negativnim iznosom. On će operateru koji je izdao stornirani račun smanjiti iznos totala i neće utjecati na total operatera koji je stornirao račun (ukolko npr. voditelj stornira račun konobaru).…

Prava u Manageru

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Prava u Manageru

Remaris Master je višekorisnički sustav u kojem možete vrlo detaljno upravljati pravima pristupa podacima i akcijama koje operater može napraviti. Da bi pristupili pravima u Manageru prvo tom operateru morate omogućiti pristup Manageru s kvačicom na Aktivan u…

Dodjeljivanje uloga

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Prava u Manageru » Dodjeljivanje uloga

Kako bi operateru dodijelili ulogu idemo u Kontakti/Osoblje. Odaberemo operatera koji ima kvačicu na Aktivan u Manageru, a nema kvačicu na Ima sva prava u Manager-u te odaberemo list Uloge u Manager-u Tu su nam vidljive sve firme i svi lokali koje vodimo u…

Kontakti

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti

Za rad blagajne su vam potrebni i podaci o poslužiteljima tj. operaterima. Dodatno trebaju vam i poslužitelji Remaris Master backoffice-a, kao i podaci o dobavljačima i kupcima. Sve te podatke unosite u kontaktima, s tim da su vam…

Ispis računa

Manager » Osnovne funkcije Managera » » Ispis računa

Ispis računa možete uređivati u ekranu “Obličja ispisa” Ekran možete pronaći pod Prostornim podacima Ispis računa možete uređivati za svako naplatno mjesto posebno. Otvorite prozor Naplatnog mjesta Obličje ispisa možete pronaći pored…

Kitchen Master

Kitchen Master

Remaris Kitchen Master novi je proizvod u Remaris asortimanu! Ovo iznimno kvalitetno riješenje uvelike olakšava komunikaciju između naplatnog mjesta i kuhinje. Kitchen Master sustav sastoji se od: Kuhinjskog ekrana Ekrana za goste Ekrana za…

Definicija uloga

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Kontakti » Prava u Manageru » Definicija uloga

Drugi skup prava je onaj koji je vezan za određene setove podataka tj lokale. Princip dodjele prava se sastoji iz dva koraka: Definicija uloga Dodjela uloge operateru za pojedini lokal U praksi to izgleda ovako: U Ulogama Korisnika kreiramo ulogu Poslovođa i…

Režimi

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Režimi

Svaki od lokala ima svoje režime blagajne. Režime je moguće dodavati i uređivati pod Prostorni podaci -> Režimi rada lokala. Obavezno, za svaku blagajnu na kojoj želimo koristiti režim, moramo pod Prostorni podaci -> Naplatno mjesto -> Režimi rada lokala…

Upute za korištenje

Manager » Drink machine » Upute za korištenje

Kontrolne grupe Kontrolne grupe predstavljaju skup blagajni i uređaja za koktele za koje se očekuje da rade zajedno putem uređaja se toče pića putem blagajne se naplaćuju pića Jednom kada je definirana kontrolna grupa, moguće je dobiti izvještaj na…

Status artikla

Manager » Osnovne funkcije Managera » Matični podaci » Artikli » Status artikla

Status artikla određujemo sa kvačicom “Aktivan” u modulu Artikl. *Svaki artikl možemo DEAKTIVIRATI tako da mu maknemo kvačicu “Aktivan”. Uzrok deaktivacije artikla: - artikl NEĆEMO vidjeti na kasi, te samim time ga nećemo moći…

Dokument utroška

Manager » Osnovne funkcije Managera » Rad s robom » Transakcije » Obrada » Dokument utroška

Dokument utroška predstavlja utrošak materijala nastalim obradom (mogli bi ga još zvati “Dokument obrade”). Svaka obrada ima zasebni dokument utroška materijala. *Dokument utroška materijala se automatski napravi svakom obradom. Nije moguće dodavati…

Artikli

Pojmovnik » Artikli

Ugostiteljski posao je baziran na pred definiranim artiklima. Artikle definiramo sukladno svojim željama i pogledima na vođenje poslovanja. O pripremi i definiciji artikala ovisi koliko uspješno ćete moći pratiti svoje poslovanje. U slučaju da definiciju ne…