Pritiskom na tipku PREDAJ otvara se komanda za unos PIN-a konobaru kojem želite predati stol.