Ponovnim pritiskom na tipku STOL otvara se komanda za unos broja stola na koji želite premjestiti sve stavke trenutno otvorenog stola. Unosom ili odabirom drugog broja stola pojavit će se opis akcije koja će se dogoditi kao na slici:

Prebacivanje stola potvrđujete tipkom ENTER, ili odustajete od premještaja tipkom ESC.